KİŞİSEL BİLGİLER

KLİNİK BİLGİLER

Tanı

 Spinal muskuler atrofi 1   Spinal muskuler atrofi 2   Duchenne Muskuler Distrofi   Diğer Nöromuskuler hastalıklar (Nemalin myopati vb.)   Serebral Palsi: Doğum esnasında olan hipoksik hasar sonucu oluşan nörolojik hasar olarak kabul edilecek.Tanıdan emin olunamayan şüpheli durumlar diğer kategorisine dahil edilecek.   Diğer Nörolojik hastalıklar (Dirençli epilepsi vs)   Konjenital santral hipoventilasyon Santral Hipoventilasyon yada solunum kontrol bozuklukları (Beyin tümörü    Arnold Chiari    Spinal Kord hasarı vs)   Kistik Fibrozis   non CF Bronşektazi   PCD   BPD   Bronşiolitis Obliterans   İmmün yetmezlik   Kardiyovasküler sistem hastalıkları   Havayolu problemleri (Laringomalazi-Trakeomalazi-bronkomalazi vs)   Uyku apnesi   Genetik ve sendromik hastalıklar (Pierre Robin-Down-Prader Willi gibi sendromlar buraya dahil edilecek)   Metabolik hastalıklar   İnterstisyel akciğer hastalığı   Toraks deformitesi/kifoskolyoz (İzole nöromuskuler hastalığa veya altta yatan başka bir hastalığa sekonder ise primer hastalık yazılacak bu kısma yazılmayacak) 

Klinik Endikasyon

 Hipoksi:gece sPO2< 90% 5 dk olması   Hipoksi+Hiperkarbi   Hipoventilasyon (paCO2 > 45 mm Hg    paCO2 > 55 mm Hg obstruktif hastalıklar)   Persistan Atelektazi   Solunum iş yükünün artması   Kontrol edilemeyen kalp yetmezliği 

Beslenme şekli

 PO   NG/ND   PEG/Gastrostomi   1’den fazla (PO+NG yada PEG) 

Gastroözofagial reflü tanısı şekli

 Klinik olarak   ÖMD   PH metre/İmpedans   Sintigrafi   Endoskopi   1’den fazla yöntemle 

EĞİTİM İLE İLGİLİ SORULAR

EVDEKİ TEKNİK EKİPMAN İLE İLGİLİ SORULAR