Laboratuvar Tetkikleri

Laboratuvar Tetkikleri

Tetkikler Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarında çalışılmaktadır.
Bağışıklama Hizmetleri

Bağışıklama Hizmetleri

Aşı takviminde yer alan aşıların uygulamsı ve takibi yapılmaktadır.
Poliklinik Muayenesi

Poliklinik Muayenesi

ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir.
Halk Eğitimleri

Halk Eğitimleri

AÇS-AP, gebelik, hijyen vb. konularında eğitim verilmektedir.
Aile Planlaması

Aile Planlaması

Aile planlaması hizmetleri ve eğitimleri yapılmaktadır.
Erkek Çocuklar İçin Persentil Tablosu

Erkek Çocuklar İçin Persentil Tablosu

DOĞUM 3 10 25 50 75 90 97 Tartı k...
İzlemler

İzlemler

ASM' mizde gebe, bebek, çocuk vb. izlemleri yapılmaktadır.